Algemene voorwaarden Jeantina Lensen Fotografie


Bij boeking van een fotoshoot ga je als klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven. Als je een fotoshoot boekt bij Jeantina Lensen Fotografie, ga ik er ook vanuit dat je je kunt vinden in mijn stijl. Natuurlijk sta ik open voor ideeën van de klant, maar deze moeten wel passen binnen de stijl en werkwijze van Jeantina Lensen Fotografie. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op boekingen bij Jeantina Lensen Fotografie:

1. Algemeen
2. Auteursrechten & Publicaties
3. Cadeaubonnen
4. Levertijden
5. Schade
6. Wijzigingen Algemene Voorwaarden Jeantina Lensen Fotografie

1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Jeantina Lensen Fotografie.
2. Bij het afnemen van producten en diensten ga je automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Jeantina Lensen Fotografie worden aangepast.
4. Bij het bevestigen van de afspraak, geef je ook toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor mijn website, social media, promotie materiaal enz. Hiervoor wordt geen vergoeding of korting gegeven. Wanneer je niet wilt dat de gemaakte foto’s worden gebruikt op bovengenoemde media, dan dien je dit vooraf kenbaar te maken aan Jeantina Lensen Fotografie. Ook kunnen er in de foto’s die op instagram worden geplaatst de producten die zijn gebruikt worden getagd. Ook hierbij geldt: wanneer je niet wilt dat de gemaakte foto’s worden getagd door bedrijven waarvan ik producten heb gebruikt op instagram, dan dien je dit vooraf kenbaar te maken aan Jeantina Lensen Fotografie.
5. Bij aanschaf van foto’s en/of digitale bestanden (Hoge resolutie) heb je het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan foto’s en/of digitale bestanden voor commerciële doeleinden of wedstrijden te gebruiken. Ik lever nooit de RAW (onbewerkte) bestanden. Het is niet toegestaan geleverde foto’s en/of digitale bestanden in een andere (kleur)bewerking, dan aangeleverd, op social media (Facebook, Flickr, Twitter, LinkedIn e.d.) of andere websites te plaatsen.
5. Ik steek veel tijd in het nabewerken van de foto's. De foto’s mogen niet bewerkt worden.
6. Voor het delen van de foto's op social media kan je de foto's met watermerk gebruiken of een tag naar @jeantinalensenfotografie.
7. De foto’s mogen niet zonder mijn goedkeuring gebruikt worden voor andere commerciële doeleinden.
8. De foto’s worden via WeTransfer verstuurd. Met uitzondering van een bruiloft. Deze worden op een USB-stick geleverd.
9. Voor iedere fotoshoot vraagt Jeantina Lensen Fotografie een aanbetaling van 50% zodra een datum is afgesproken. Deze dient binnen 7 dagen te worden betaald. Is de aanbetaling ontvangen dan is de reservering definitief. Geen aanbetaling = geen shoot. De aanbetaling wordt ook niet terugbetaald als de shoot na betaling wordt geannuleerd. Voor bruiloften geldt een aanbetaling van 25%.
10. Het afgesproken bedrag voor de shoot wordt digitaal overgeschreven binnen de aangegeven termijn op de factuur.
11. In geval van ziekte van de fotograaf wordt de fotoshoot kosteloos verzet.
12. Te laat komen; indien de klant meer dan 15 minuten te laat komt, zonder plausibele reden, dan gaat dit van eigen tijd van de shoot af.
13. Mocht de fotoshoot ondanks de inzet van de fotograaf niet slagen – bijvoorbeeld
bij een newborn die onrustig is of een regeldagje heeft –dan heb je recht op herkansing; de fotoshoot wordt wel betaald, maar we plannen een nieuwe afspraak in.
Let op: dit geldt niet in geval als de kinderen geen zin hebben in de fotoshoot/ niet mee willen werken, dan heb je geen recht op herkansing.
14. Jeantina Lensen Fotografie zal in geen geval persoonlijke gegevens (zoals email, telefoonnummer, adres) doorgeven aan derden of openbaar maken.
15. Op locatie wordt er een kilometervergoeding buiten Terneuzen gehanteerd van €0,45 per kilometer. Een shoot op locatie is exclusief benzine kosten (buiten Terneuzen) en eventuele toeslagen (feestdagen).
16. Jeantina Lensen Fotografie houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
17. De thuisstudio bevindt zich bij mij thuis op de begane grond en is goed toegankelijk.

2. Auteursrechten & Publicaties
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Jeantina Lensen Fotografie. Als je foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met mij op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Jeantina Lensen Fotografie. Je koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Als je een foto wilt gebruiken of publiceren, moet je hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Jeantina Lensen Fotografie.
3. Op alle foto’s van Jeantina Lensen Fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jeantina Lensen Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor jouw eigen gebruik en niet voor publicatie.
4. Als je tekst- of beeldmateriaal van Jeantina Lensen Fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Jeantina Lensen Fotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken.

3. Cadeaubonnen
Jeantina Lensen Fotografie levert uitsluitend gepersonaliseerde cadeaubonnen. Cadeaubonnen kunnen dan ook niet worden geretourneerd met teruggaaf van betaling. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar. De uitgiftedatum wordt duidelijk op de cadeaubon aangegeven. Na 1 jaar vervalt de waarde van de cadeaubon, tenzij anders tijdig en schriftelijk is overeengekomen.

Cadeaubonnen worden binnen 24 uur verstuurd na ontvangst van betaling of indien gewenst kan deze worden opgehaald.

4. Levertijden
Oplevering van fotoshoots is afhankelijk van de drukte, dit kan variëren van 2 tot 4 weken. Ik doe altijd mijn uiterste best fotoshoots zo spoedig mogelijk op te leveren. Uiteraard laat ik jullie op de dag van de fotoshoot weten hoe lang de verwachte oplevertijd zal zijn.

5. Schade
Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
Schade aan foto apparatuur gemaakt door de klant of diens vertegenwoordigers valt onder WA verzekering van de klant of dienen vergoed te worden.

6. Wijzigingen Algemene Voorwaarden Jeantina Lensen Fotografie
Jeantina Lensen Fotografie mag ten alle tijden deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Indien van toepassing zullen wijzigingen tijdig en digitaal (e-mail of via social media) bekend worden gemaakt. Prijswijzigingen en typfouten onder voorbehoud.

INFO & PRIJZEN